Değerli Meslektaşlarım;
TEMAD eski genel sekreteri Sn.TUNCER mevcut yönetim kurulu ile kendi dönemlerindeki yönetim kurulu çalışmalarını kıyaslayarak, bizleri bilgilendirmişler. Çok da haklılar. Bu yönetim iş başına geldiği andan bugüne kadar kendilerine genel konulardaki ilettiğim ve yanıtını beklediğim hiç bir konuya yanıt alamadım. Maalesef Şube Başkanlıkları da bilgi alamadıklarından yakınmaktadırlar. Gelişmelerle ilgili mevcut bilgiler kamu ile paylaşılmak istenmeyebilir, doğrudur da. Ama en azından Şube Başkanlıklarına gerekli bilgi akışı sağlanmalıdır. Son günlerde bazı meslek sitelerimizde, eleştiriye karşı adeta bir tavır alınmaktadır. Oysa her zaman yazdığım gibi, TEMAD, çatısı altına sığınabileceğimiz, temsil edilebildiğimiz yegâne yasal kuruluşumuzdur. Ama yönetimleri asla dokunulmaz değildir. Eğer ben 25 yıllık TEMAD üyesi isem, beğendiğim ve beğenmediğim hususları dile getirmeliyim. Zaten aksi yanlış olur. Yönetimler de öneri ve eleştiriler doğrultusunda kendilerine çeki düzen vererek yönlerini tayin etmelidirler. Ancak, tabii ki eleştirilerin üslup ve dozu kırıcı olmamalıdır. Bakınız çok kısa iki konuya değinmek istiyorum. Kadın Kolları çok güzel faaliyetler yapabilen ve fevkalâde yararlı bir teşekküldür. Ancak, TEMAD tüzüğümüzde Kadın Kollarımızın kuruluş ve işleyişi ile ilgili madde yoktur. 80.maddeye dayanarak gerçekleştirmeye çalıştığınız bu oluşum, tüzük değişikliği ile mutlaka düzenlenmelidir. Lâkin tüzük değişikliği bir türlü yapılamamıştır. Mevcut Kadın Kolları şubelerin gayretleri ve inisiyatifleri ile kurulmakta bu nedenle de hayli sıkıntılar yaşanmaktadır. Mevcut yönetim yasal dayanaktan yoksun bir oluşuma üye olmak için sürekli çağrı yapıyor. Bu yanlıştır. Bir diğeri ben şube başkanıyken, ilçe başkanlığının yönetim kadrosunu 7 kişiden oluşturmuştum. Bugün için 11 kişilik Genel Başkanlık yönetimi çalışmalarda yetersiz kalır. Komisyonlar oluşturarak, yeterli hizmeti vermek istiyorsanız, bu sayıyı da artırmak zorundasınız. Bu iki konunun, tüzük değişikliğinde dikkate alınması gereken hususlar olduğunu düşünmekteyim. İyiye ve güzele gidebilmek için tabii ki eklenecek diğer konular da var. Bir başka zaman paylaşmak ümidiyde, hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.