Necati bey ağzına sağlık. Birbirimize ve sorunlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ama bunun önünde TEMAD yönetimi olmalı. Bizler onların çalışmalarına yardımcı olmalıyız. TEMAD yapılan çalışmalardan açık ve net olarak bizleri bilgilendirmeli.

“Falan şahısla görüştük. Sorunlar ilettik. Sonucu bekliyoruz. Çok muallak, görüşüldüğü bile anlaşılmayan bir beyan. Üyeleri oyalamaya, aldatmaya, manipüle etmeye, zamanı doldurmaya, günü gün etmeye; aynı zamanda kendilerini boş durmaz, devamlı çalışır, sorunları takip eden ve ilgilenildiği hissi vermek için yazılan yazılardır. Bu beyanlar hiçbir zaman doyurucu değildir.

Bu güne kadar sorulan hiçbir soruya cevap verilmemiştir. Hoşa gitmeyen şubeler ve özlük hakları konusunda kendilerini aşan çalışma yapan şubeler dışlanmış, yıpratılmaya çalışılmıştır. Üstelik lüzumsuz aracılar kullanılmaya başlanmış, kendilerinin cevap verme yetileri kaybolmuş gibi, cevabı da başkalarına bırakmışlardır. Üstelik aracılar hadlerini de aşarak hem kel hem fodul davranış bozukluğu içerisinde olmaya başlamışlardır ve dış destekçiler yönetimin önüne geçmiştir. Bunu görmemek kafa gözü, gönül gözü ve kalp gözünün kör olması demektir.

Çalışan arkadaşlar da, gerçekleri görerek yaptıkları bağışları sorgulamaya başlamışlardır. Hatta bazı arkadaşlar. “Genel merkez yönetim kurulu üyeleri toplanan pataları paylaşım yüzünden birbirlerine düşmüşler, yandaşlara peşkeş çekildiğini öğrenerek konuşmaya başlamışlardır.

Yönetim kendine gelmelidir. İçlerinde uyum sağlamalı, toplanan paraların harcama kalemlerini açıklamalı ve sorulan her soruya cevap vermelidir.

VAR OLMAYA DEĞER HER ŞEY BİLİNMEYEDE DEĞER. ÇÜNKÜ BİLGİ VARLIĞIN BİR İMGESİDİR. ONDA KÜTÜYÜDE İYİYİDE AYNI ANDA  BULMAK MÜMKÜNDÜR.   Francis Bacon

 

Hoşça kalın