Saygıdeğer meslektaşlarım TEMAD Genel Merkezi tarafından aşağıdaki açıklama yapılmıştıe "TEMAD GENEL MERKEZ YÖNETİMİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA .

22 Temmuz 2013 tarihinde Genel merkez yönetim ve denetim kurulunca alınan kararla 22 Ağustos 2013 günü olağanüstü genel kurulu, 09 Kasım 2013 tarihinde tüzük genel kurulu yapılmasına karar verilmiştir. "
Yönetim kurulu 22 Ağustos 2013 tarihinde olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Artık şuandaki Yönetim kurulunun 0lağan üstü genel kurul tarihinden sonrası için yani 09 Kasım 2013 tarihi için Tüzük Genel kurulu kararı alma yetkisi bulunmamaktadır. Şuandaki genel merkezin ancak Olağan üstü Genel Kurulun yapılması için gerekli olan rutin işleri yapabilir.Gerek dernekler kanununa gereksede tüzüğümüze göre Olağan üstü genel kurul kararı olmış yönetimin olağan üstü genel kurul kararı sonrası için karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Bu karar tamamen Olağan üstü genel kurulda yeni seçilecek Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Şuandaki yönetim kurulunun almış olduğu 09 Kasım 2013 tarihindeki tüzük kurultayı yok hükmündedir.Saygıyla duyrulur.